Trio liga - pravidla ligyPravidla
(Aktualizace 1.10.2011)

 1. Zápisné na jednu hrací sezónu činní 300,- Kč (zápisné zaplaťte na recepci). Hráči mají 10% slevu z ceny kurtu při zápase ligy.

 2. Liga je rozdělena do skupin, a to většinou po 5 hráčích (skupina se může rozšířit případně i zužit)

 3. Ženy a muži hrají prozatím společně.

 4. Nasazení hráčů do jednotlivých skupin (Liga 1, Liga 2, Liga 3, ...) se provede na začátku ligy podle umístění v úvodním turnaji.Další hrací sezónu se nasazení provede dle výsledku minulé hrací sezóny.

 5. Přihlásit se mohou hráči i dodatečně, budou však zařazeni do nejnižších skupin - ligy, a nebo mohou být nasazeni do vyšší skupiny jako divoká karta.

 6. Každý hráč sehraje jeden zápas s každým hráčem své skupiny v jednom kole kdykoliv v průběhu kola (měsíce) v termínu po vzájemné dohodě – kontakty na jednotlivé hráče jsou k dispozici na INTERNETU chráněné heslem. - Heslo si vyžádejte u správce ligy

 7. Začátek hrací sezóny ligy je v září(zahajovacím turnajem - společenskou akcí - turnaj není pro hráče povinný), samotné zápasy se začínají hrát od října a konec hrací sezóny je v září následujícího roku.

 8. Zápasy se hrají v intervalu 1 měsíce
  Kolo končí posledním dnem daného měsíce. Nelze odehrát zápas v začátku dalšího měsíce a výsledek zapsat do měsíce ukončeného
  (v období prázdnin se jedno kolo hraje dva měsíce a to sice  červen+červenec  a  srpen+září)

 9. Výsledky zápasu se zapisují na recepci do "Výsledkové listiny" a výsledek se potvrzuje podpisem jednoho z hráčů

 10. Termíny zápasu si hráči volí sami . (Doporučujeme, rezervovat si kurty dopředu)

 11. Zápas se hraje na 3 vítězné sety.
  Je ponecháno na hráčích jakým způsobem budou hrát zda do 9 se ztrátami či do 11 beze ztrát.

 12. Zápasy si rozhodují hráči sami při dodržování pravidel squashe, případně se mohou dohodnout na cizím rozhodčím.

 13. Dva první ve skupině postupují do vyšší skupiny v dalším kole vyjma hráčů, kteří jsou v nejvyšší skupině

 14. Dva poslední ze skupiny sestupují o skupinu níž v dalším kole vyjma hráčů kteří jsou v poslední skupině.

 15. Pokud se skupina rozšíří na šest hráčů(díky divokým kartám,novým hráčům, a pod) postupuje ze skupiny pod touto skupinou jen jeden hráč .

 16. Pro rovnoměrné rozložení skupin, které jsou na konci. Se poslední skupiny můžou organizovat po 3,4,5,6 hráčích

 17. Zápasy se hrají ve SquashTrio

 18. Reklamace výsledků
  Výsledky minulého kola lze reklamovat, vždy ale jen do 3 dne od začátku měsíce.
  V praxi to vypadá následovně např :  1. června.  bude proveden zápis výsledků na internet a provede se vytvoření nového kola(postupy,sestupy,žebříček). Do 3. června do 22:00  se přijímají reklamace a je možné ještě provést změny. Po tomto termínu se reklamace již nepřijímají. Tabulky se vytisknou a vyvěsí do SQUASH TRIO LIGY.
 19. Vyzývání soupeře
  Hráči se musejí k odehrání zápasu vyzvat vždy do 10. dne v měsíci. Hráč zapsán níže v žebříčku pro dané kolo každý měsíc vyzve všechny zapsané nad ním a nabídne mu minimálně dva termíny. Pokud zvolí způsob vyzvání SMS a soupeř se neohlásí, nejpozději 10. den mu zavolá! V případě, že protihráč na žádný z termínů nepřistoupí musí naopak on navrhnout vyzyvateli dva termíny do dalších 5 dnů (stejné pravidlo SMS). V případě, že tak daný hráč neučiní, považuje se tento postoj za skreč. Zápas prohrál kontumačně 0:3 a soupeř získá + 5 bodů. Pokud mezi spoluhráči nedojde ke shodě na termínu a zápas za daný měsíc neodehrají, oběma je zaznamenán skreč. Veškeré výsledky dohod (resp. nedohod) ve vlastním zájmu hráči neprodleně hlásí na info@squashtrio.cz, na tel: 602271313 –Petr Konopiský nebo na recepci SquashTria – nejpozději však do konce daného měsíce (pozdější oznámení nebude akceptováno). Stejně tak hráč neprodleně hlásí svou krátkodobou neúčast (nemoc, dovolená, apod.).

Bodové ohodnocení:

1. Výsledky zápasů a přidělené body

3 - 0 výhra 7 bodů
3 - 1 výhra 6 bodů
3 - 2 výhra 5 bodů
2 - 3 prohra 3 bodů
1 - 3 prohra 2 bodů
0 - 3 prohra 1 bod

Za omluvenou nepřítomnost (skreč) na domluveném utkání 0 bodů, soupeř 5 bodů.
(zápis do tabulky ten kdo skrečuje-nemůže se zúčastnit píše k sobě " S:0 " )

2. Bodové ohodnocení za účast v jednotlivých skupinách - ligách

Nejnižší skupina má ohodnocení 10 bodů. Každá skupina nad ní si pak přičte o 10 bodů více než má skupina pod ní.
(např.: pokud bude třeba 15 skupin tak první skupina získá 150 bodů, další 140 bodů , další 130 bodů , atd.., a poslední 10 bodů)

Hráč získává body za skupinu poměrem a to jen a pouze za odehrané zápasy. např:  Hráč je ve skupině s bodovým ohodnocením 100bodů.  Ve skupině je s ním dohromady celkem 5 hráčů. Pokud hráč odehraje všechny zápasy získá plných 100 bodů +body za zápasy, pokud odehraje jen 3 zápasy získá 75bodů+body za zápasy, pokud odehraje jen 2 zápasy získá 50bodů+body za zápasy, atd.

Vyplívá z toho tedy to, že na postupy a sestupy hráčů ve skupinách mají vliv nejen výsledky jednotlivých utkání, ale i počet odehraných zápasů. Postupy a sestupy účastníků ligy jsou prováděny na základě bodů celkem (za skupinu + odehrané zápasy). Pokud hráč neodehraje žádný zápas, nezíská žádné body za skupinu do žebříčku ani za zápasy.

 

Vyhodnocení a postup ve skupinách - ligách

1. Každý měsíc bude vyhodnocení kola.

2. Kritéria při shodě bodů :
• vzájemný zápas
• více vyhraných zápasů
• méně skrečovaných zápasů (tj. neodehraných vaší vinou)
• poměr setů
• více vyhraných setů
• více vyhraných míčů
• umístění v žebříčku
 

Divoká Karta


 

O divokou kartu může zažádat nový i již hrající  hráč v případě, že nechce začínat od poslední skupiny, či není spokojen s aktuální skupinou

(Pozor u hráče který již hraje,tento hráč riskuje, že při neudržení se na prvních třech místech ve skupině kam žádal divokou kartu, sestoupí tento hráč přímo do poslední skupiny)

Při čemž platí následující pravidla

 1. Každý měsíc můžu být uděleny maximálně dvě DK.
  Pokud se vyskytne více žádostí, než dvě, o DK bude o tyto karty sehrán zápas systémem každý s každým

 2. Na začátku každé sezóny-ročníku je možné vydat více DK pro srovnání,dorovnání hráčů v tabulkách

 3. Pokud ve zvolené skupině skončí první ,druhý,třetí, může ve skupině zůstat respektive stává se platným členem skupiny.,či postupuje.

 4. Z každé skupiny sestupují vždy pouze dva hráči. Pokud DK nesplní bod 1 či 2, sestupují dva hráči a DK jde do poslední skupiny.

 5. Každý hráč může požádat o DK jen jednou za sezónu.

 6. Pokud žádá o DK hráč, který již je umístěn v nějaké skupině, budou všichni hráči nacházející se pod ním posunuti o jedno místo v tabulkách

 7. Do skupiny kde je již šest hráčů nelze přidat DK

 8. Do skupiny může vždy být přidána pouze jedna DK.

 9. Ze skupin pod skupinou s DK v případě že se DK udrží ve skupině (tedy umístí se na třetím)postupuje pouze jeden hráč.